Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Kinh Doanh - 84.028.35125568
sales@ketnoimang.vn
Facebook

Cisco Catalyst 3850 Series Switches

Cisco Catalyst 3850 Series Switches
Unify Wired and Wireless Networks

Cisco Catalyst 3850 Series


Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst C3850-24T-L Stackable Gigabit Ethernet Switch

Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst C3850-24T-L Stackable Gigabit Ethernet Switch

Cisco Catalyst C3850-24T-L Stackable Gigabit Ethernet Switch Includes: 24 x 10/100/1000 Ethernet ports, with 350W AC power supply 1 RU, LAN Base feature set

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst C3850-24P-L Stackable Gigabit Ethernet PoE+ Switch

Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst C3850-24P-L Stackable Gigabit Ethernet PoE+ Switch

Cisco Catalyst C3850-24P-L Stackable Gigabit Ethernet PoE+ Switch Includes: 24 x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports, with 715W AC power supply 1 RU, LAN Base feature set

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst C3850-24T-S Stackable Gigabit Ethernet Switch

Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst C3850-24T-S Stackable Gigabit Ethernet Switch

Cisco Catalyst C3850-24T-S Stackable Gigabit Ethernet Switch Includes: 24 x 10/100/1000 Ethernet ports, with 350W AC power supply 1 RU, IP Base feature set

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst C3850-24P-S Stackable Gigabit Ethernet PoE+ Switch

Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst C3850-24P-S Stackable Gigabit Ethernet PoE+ Switch

Cisco Catalyst C3850-24P-S Stackable Gigabit Ethernet PoE+ Switch Includes: 24 x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports, with 715W AC power supply 1 RU, IP Base feature set

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst C3850-24T-E Stackable Gigabit Ethernet Switch

Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst C3850-24T-E Stackable Gigabit Ethernet Switch

Cisco Catalyst C3850-24T-E Stackable Gigabit Ethernet Switch Includes: 24 x 10/100/1000 Ethernet ports, with 350W AC power supply 1 RU, IP Services feature set

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst C3850-24P-E Stackable Gigabit Ethernet PoE+ Switch

Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst C3850-24P-E Stackable Gigabit Ethernet PoE+ Switch

Cisco Catalyst C3850-24P-E Stackable Gigabit Ethernet PoE+ Switch Includes: 24 x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports, with 715W AC power supply 1 RU, IP Services feature set

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst C3850-48T-L Stackable Gigabit Ethernet Switch

Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst C3850-48T-L Stackable Gigabit Ethernet Switch

Cisco Catalyst C3850-48T-L Stackable Gigabit Ethernet Switch Includes: 48 x 10/100/1000 Ethernet ports, with 350W AC power supply 1 RU, LAN Base feature set

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst C3850-48P-L Stackable Gigabit Ethernet PoE+ Switch (715W AC Power Supply)

Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst C3850-48P-L Stackable Gigabit Ethernet PoE+ Switch (715W AC Power Supply)

Cisco Catalyst C3850-48P-L Stackable Gigabit Ethernet PoE+ Switch (715W AC Power Supply) Includes: 48 x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports, with 715W AC power supply 1 RU, LAN Base feature set

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst C3850-48F-L Stackable Gigabit Ethernet PoE+ Switch (1100W AC Power Supply)

Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst C3850-48F-L Stackable Gigabit Ethernet PoE+ Switch (1100W AC Power Supply)

Cisco Catalyst C3850-48F-L Stackable Gigabit Ethernet PoE+ Switch (1100W AC Power Supply) Includes: 48 x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports, with 1100W AC power supply 1 RU, LAN Base feature set

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst C3850-48T-S Stackable Gigabit Ethernet Switch

Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst C3850-48T-S Stackable Gigabit Ethernet Switch

Cisco Catalyst C3850-48T-S Stackable Gigabit Ethernet Switch Includes: 48 x 10/100/1000 Ethernet ports, with 350W AC power supply 1 RU, IP Base feature set

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst C3850-48P-S Stackable Gigabit Ethernet PoE+ Switch (715W AC Power Supply)

Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst C3850-48P-S Stackable Gigabit Ethernet PoE+ Switch (715W AC Power Supply)

Cisco Catalyst C3850-48P-S Stackable Gigabit Ethernet PoE+ Switch (715W AC Power Supply) Includes: 48 x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports, with 715W AC power supply 1 RU, IP Base feature set

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst C3850-48F-S Stackable Gigabit Ethernet PoE+ Switch (1100W AC Power Supply)

Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst C3850-48F-S Stackable Gigabit Ethernet PoE+ Switch (1100W AC Power Supply)

Cisco Catalyst C3850-48F-S Stackable Gigabit Ethernet PoE+ Switch (1100W AC Power Supply) Includes: 48 x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports, with 1100W AC power supply 1 RU, IP Base feature set

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst C3850-48T-E Stackable Gigabit Ethernet Switch

Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst C3850-48T-E Stackable Gigabit Ethernet Switch

Cisco Catalyst C3850-48T-E Stackable Gigabit Ethernet Switch Includes: 48 x 10/100/1000 Ethernet ports, with 350W AC power supply 1 RU, IP Services feature set

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst C3850-48P-E Stackable Gigabit Ethernet PoE+ Switch (715W AC Power Supply)

Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst C3850-48P-E Stackable Gigabit Ethernet PoE+ Switch (715W AC Power Supply)

Cisco Catalyst C3850-48P-E Stackable Gigabit Ethernet PoE+ Switch (715W AC Power Supply) Includes: 48 x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports, with 715W AC power supply 1 RU, IP Services feature set

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst C3850-48F-E Stackable Gigabit Ethernet PoE+ Switch (1100W AC Power Supply)

Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst C3850-48F-E Stackable Gigabit Ethernet PoE+ Switch (1100W AC Power Supply)

Cisco Catalyst C3850-48F-E Stackable Gigabit Ethernet PoE+ Switch (1100W AC Power Supply) Includes: 48 x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports, with 1100W AC power supply 1 RU, IP Services feature set

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết

Đối tác
  • Cisco
  • Fortinet
  • Juniper
  • UBIQUITI NETWORKS
  • Ruckus
  • UPS APC
  • Mikrotik
Thông tin www.ketnoimang.vn

Chủ sở hữu Website www.cisco.ketnoimang.vn thuộc về:

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kết Nối Mạng

Số chứng nhận ĐKKD: 0314815571

Ngày cấp:  03/01/2018, nơi cấp: Sở KH & ĐT TPHCM

Người đại diện: Văn Nhật Tân

Địa chỉ:  Số 18A Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 84.028.35125568  | Fax: 84.028.35125968

Email: sales@ketnoimang.vn
Bản đồ