Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Kinh Doanh - 84.028.35125568
sales@ketnoimang.vn
Facebook

Cisco Catalyst 3650 Series Switches

Cisco Catalyst 3650 Series Switches
Foundation for Unified Wired and Wireless Networks

Cisco Catalyst 3560 Series


Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst C3650-24TS-L Gigabit Ethernet Switch with 4x1G Uplink ports

Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst C3650-24TS-L Gigabit Ethernet Switch with 4x1G Uplink ports

Cisco Catalyst C3650-24TS-L Gigabit Ethernet Switch with 4x1G Uplink ports Includes: Standalone with Optional Stacking 24 x 10/100/1000 Ethernet and 4x1G Uplink ports, with 250W AC power supply, 1 RU, LAN Base feature set

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst C3650-24PS-L Gigabit Ethernet PoE+ Switch with 4x1G Uplink ports

Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst C3650-24PS-L Gigabit Ethernet PoE+ Switch with 4x1G Uplink ports

Cisco Catalyst C3650-24PS-L Gigabit Ethernet PoE+ Switch with 4x1G Uplink ports Includes: Standalone with Optional Stacking 24 x 10/100/1000 Ethernet PoE+ and 4x1G Uplink ports, with 640W AC power supply, 1 RU, LAN Base feature set

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst C3650-24TD-L Gigabit Ethernet Switch with 2x10G Uplink ports

Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst C3650-24TD-L Gigabit Ethernet Switch with 2x10G Uplink ports

Cisco Catalyst C3650-24TD-L Gigabit Ethernet Switch with 2x10G Uplink ports Includes: Standalone with Optional Stacking 24 x 10/100/1000 Ethernet and 2x10G Uplink ports, with 250W AC power supply, 1 RU, LAN Base feature set

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst C3650-24PD-L Gigabit Ethernet PoE+ Switch with 2x10G Uplink ports

Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst C3650-24PD-L Gigabit Ethernet PoE+ Switch with 2x10G Uplink ports

Cisco Catalyst C3650-24PD-L Gigabit Ethernet PoE+ Switch with 2x10G Uplink ports Includes: Standalone with Optional Stacking 24 x 10/100/1000 Ethernet PoE+ and 2x10G Uplink ports, with 640W AC power supply, 1 RU, LAN Base feature set

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst C3650-24TS-S Gigabit Ethernet Switch with 4x1G Uplink ports

Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst C3650-24TS-S Gigabit Ethernet Switch with 4x1G Uplink ports

Cisco Catalyst C3650-24TS-S Gigabit Ethernet Switch with 4x1G Uplink ports Includes: Standalone with Optional Stacking 24 x 10/100/1000 Ethernet and 4x1G Uplink ports, with 250W AC power supply, 1 RU, IP Base feature set

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst C3650-24PS-S Gigabit Ethernet PoE+ Switch with 4x1G Uplink ports

Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst C3650-24PS-S Gigabit Ethernet PoE+ Switch with 4x1G Uplink ports

Cisco Catalyst C3650-24PS-S Gigabit Ethernet PoE+ Switch with 4x1G Uplink ports Includes: Standalone with Optional Stacking 24 x 10/100/1000 Ethernet PoE+ and 4x1G Uplink ports, with 640W AC power supply, 1 RU, IP Base feature set

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst C3650-24TD-S Gigabit Ethernet Switch with 2x10G Uplink ports

Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst C3650-24TD-S Gigabit Ethernet Switch with 2x10G Uplink ports

Cisco Catalyst C3650-24TD-S Gigabit Ethernet Switch with 2x10G Uplink ports Includes: Standalone with Optional Stacking 24 x 10/100/1000 Ethernet and 2x10G Uplink ports, with 250W AC power supply, 1 RU, IP Base feature set

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst C3650-24PD-S Gigabit Ethernet PoE+ Switch with 2x10G Uplink ports

Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst C3650-24PD-S Gigabit Ethernet PoE+ Switch with 2x10G Uplink ports

Cisco Catalyst C3650-24PD-S Gigabit Ethernet PoE+ Switch with 2x10G Uplink ports Includes: Standalone with Optional Stacking 24 x 10/100/1000 Ethernet PoE+ and 2x10G Uplink ports, with 640W AC power supply, 1 RU, IP Base feature set

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst C3650-24TS-E Gigabit Ethernet Switch with 4x1G Uplink ports

Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst C3650-24TS-E Gigabit Ethernet Switch with 4x1G Uplink ports

Cisco Catalyst C3650-24TS-E Gigabit Ethernet Switch with 4x1G Uplink ports Includes: Standalone with Optional Stacking 24 x 10/100/1000 Ethernet and 4x1G Uplink ports, with 250W AC power supply, 1 RU, IP Services feature set

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst C3650-24PS-E Gigabit Ethernet PoE+ Switch with 4x1G Uplink ports

Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst C3650-24PS-E Gigabit Ethernet PoE+ Switch with 4x1G Uplink ports

Catalyst C3650-24PS-E Gigabit Ethernet PoE+ Switch with 4x1G Uplink ports Includes: Standalone with Optional Stacking 24 x 10/100/1000 Ethernet PoE+ and 4x1G Uplink ports, with 640W AC power supply, 1 RU, IP Services feature set

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst C3650-24TD-E Gigabit Ethernet Switch with 2x10G Uplink ports

Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst C3650-24TD-E Gigabit Ethernet Switch with 2x10G Uplink ports

Cisco Catalyst C3650-24TD-E Gigabit Ethernet Switch with 2x10G Uplink ports Includes: Standalone with Optional Stacking 24 x 10/100/1000 Ethernet and 2x10G Uplink ports, with 250W AC power supply, 1 RU, IP Services feature set

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst C3650-24PD-E Gigabit Ethernet PoE+ Switch with 2x10G Uplink ports

Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst C3650-24PD-E Gigabit Ethernet PoE+ Switch with 2x10G Uplink ports

Cisco Catalyst C3650-24PD-E Gigabit Ethernet PoE+ Switch with 2x10G Uplink ports Includes: Standalone with Optional Stacking 24 x 10/100/1000 Ethernet PoE+ and 2x10G Uplink ports, with 640W AC power supply, 1 RU, IP Services feature set

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst C3650-48TS-L Gigabit Ethernet Switch with 4x1G Uplink ports

Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst C3650-48TS-L Gigabit Ethernet Switch with 4x1G Uplink ports

Cisco Catalyst C3650-48TS-L Gigabit Ethernet Switch with 4x1G Uplink ports Includes: Standalone with Optional Stacking 48 x 10/100/1000 Ethernet and 4x1G Uplink ports, with 250W AC power supply, 1 RU, LAN Base feature set

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst C3650-48PS-L Gigabit Ethernet PoE+ Switch (640W AC Power Supply) with 4x1G Uplink ports

Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst C3650-48PS-L Gigabit Ethernet PoE+ Switch (640W AC Power Supply) with 4x1G Uplink ports

Cisco Catalyst C3650-48PS-L Gigabit Ethernet PoE+ Switch (640W AC Power Supply) with 4x1G Uplink ports Includes: Standalone with Optional Stacking 48 x 10/100/1000 Ethernet PoE+ and 4x1G Uplink ports, with 640W AC power supply, 1 RU, LAN Base feature set

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst C3650-48FS-L Gigabit Ethernet PoE+ Switch (1025W AC Power Supply) with 4x1G Uplink ports

Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst C3650-48FS-L Gigabit Ethernet PoE+ Switch (1025W AC Power Supply) with 4x1G Uplink ports

Cisco Catalyst C3650-48FS-L Gigabit Ethernet PoE+ Switch (1025W AC Power Supply) with 4x1G Uplink ports Includes: Standalone with Optional Stacking 48 x 10/100/1000 Ethernet PoE+ and 4x1G Uplink ports, with 1025W AC power supply, 1 RU, LAN Base feature set

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết

Đối tác
  • Cisco
  • Fortinet
  • Juniper
  • UBIQUITI NETWORKS
  • Ruckus
  • UPS APC
  • Mikrotik
Thông tin www.ketnoimang.vn

Chủ sở hữu Website www.cisco.ketnoimang.vn thuộc về:

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kết Nối Mạng

Số chứng nhận ĐKKD: 0314815571

Ngày cấp:  03/01/2018, nơi cấp: Sở KH & ĐT TPHCM

Người đại diện: Văn Nhật Tân

Địa chỉ:  Số 18A Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 84.028.35125568  | Fax: 84.028.35125968

Email: sales@ketnoimang.vn
Bản đồ