Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Kinh Doanh - 84.028.35125568
sales@ketnoimang.vn
Facebook

Cisco ASA with FirePOWER Services

Cisco ASA with FirePOWER Services
Protect Across the Entire Attack Continuum

Cisco ASA with FirePOWER Services


Thiết bị tường lửa Cisco ASA 5506-X with FirePOWER Services

Thiết bị tường lửa Cisco ASA 5506-X with FirePOWER Services

Cisco ASA 5506-X with FirePOWER Services Includes: 8 Port Gigabit Ethernet Data, 1 Port Gigabit Ethernet Management, 1 AC power supply, 3DES/AES

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Thiết bị tường lửa Cisco ASA 5506H-X Ruggedized with FirePOWER Services

Thiết bị tường lửa Cisco ASA 5506H-X Ruggedized with FirePOWER Services

Cisco ASA 5506H-X Ruggedized with FirePOWER Services Includes: Ruggedized, Security plus, 4 Port Gigabit Ethernet Data, 1 Port Gigabit Ethernet Management, 1 AC power supply, 3DES/AES

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Thiết bị tường lửa Cisco ASA 5508-X with FirePOWER Services

Thiết bị tường lửa Cisco ASA 5508-X with FirePOWER Services

Cisco ASA 5508-X with FirePOWER Services Includes: 8 Port Gigabit Ethernet Data, 1 Port Gigabit Ethernet Management, 1 AC power supply, 3DES/AES

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Thiết bị tường lửa Cisco ASA 5512-X with FirePOWER Services

Thiết bị tường lửa Cisco ASA 5512-X with FirePOWER Services

Cisco ASA 5512-X with FirePOWER Services Includes: 6 Port Gigabit Ethernet Data, 1 Port Gigabit Ethernet Management, 1 AC power supply, 3DES/AES, SSD

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Thiết bị tường lửa Cisco ASA 5515-X with FirePOWER Services

Thiết bị tường lửa Cisco ASA 5515-X with FirePOWER Services

Cisco ASA 5515-X with FirePOWER Services Includes: 6 Port Gigabit Ethernet Data, 1 Port Gigabit Ethernet Management, 1 AC power supply, 3DES/AES, SSD

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Thiết bị tường lửa Cisco ASA 5516-X with FirePOWER Services

Thiết bị tường lửa Cisco ASA 5516-X with FirePOWER Services

Cisco ASA 5516-X with FirePOWER Services Includes: 8 Port Gigabit Ethernet Data, 1 Port Gigabit Ethernet Management, 1 AC power supply, 3DES/AES

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Thiết bị tường lửa Cisco ASA 5516-X with FirePOWER Services

Thiết bị tường lửa Cisco ASA 5516-X with FirePOWER Services

Cisco ASA 5516-X with FirePOWER Services Includes: 8 Port Gigabit Ethernet Data, 1 Port Gigabit Ethernet Management, 1 AC power supply, DES

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Thiết bị tường lửa Cisco ASA 5525-X with FirePOWER Services

Thiết bị tường lửa Cisco ASA 5525-X with FirePOWER Services

Cisco ASA 5525-X with FirePOWER Services Includes: 8 Port Gigabit Ethernet Data, 1 Port Gigabit Ethernet Management, 1 AC power supply, 3DES/AES, SSD

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Thiết bị tường lửa Cisco ASA 5545-X with FirePOWER Services

Thiết bị tường lửa Cisco ASA 5545-X with FirePOWER Services

Cisco ASA 5545-X with FirePOWER Services Includes: 8 Port Gigabit Ethernet Data, 1 Port Gigabit Ethernet Management, 1 AC power supply, 3DES/AES, 2 SSD

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Thiết bị tường lửa Cisco ASA 5555-X with FirePOWER Services

Thiết bị tường lửa Cisco ASA 5555-X with FirePOWER Services

Cisco ASA 5555-X with FirePOWER Services Includes: 8 Port Gigabit Ethernet Data, 1 Port Gigabit Ethernet Management, 1 AC power supply, 3DES/AES, 2 SSD

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Thiết bị tường lửa Cisco ASA 5585-X chassis with SSP-10 and FirePOWER Services

Thiết bị tường lửa Cisco ASA 5585-X chassis with SSP-10 and FirePOWER Services

Cisco ASA 5585-X chassis with SSP-10 and FirePOWER Services Includes: 16 Port Gigabit Ethernet Data, 4 Port Gigabit Ethernet Management, 1 AC power supply, 3DES/AES

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Thiết bị tường lửa Cisco ASA 5585-X chassis (SFP+) with SSP-10 and FirePOWER Services

Thiết bị tường lửa Cisco ASA 5585-X chassis (SFP+) with SSP-10 and FirePOWER Services

Cisco ASA 5585-X chassis (SFP+) with SSP-10 and FirePOWER Services Includes: 16 Port Gigabit Ethernet Data, 4 Port SFP+, 1 AC power supply, 3DES/AES

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Thiết bị tường lửa Cisco ASA 5585-X chassis with SSP-20 and FirePOWER Services

Thiết bị tường lửa Cisco ASA 5585-X chassis with SSP-20 and FirePOWER Services

Cisco ASA 5585-X chassis with SSP-20 and FirePOWER Services Includes: 16 Port Gigabit Ethernet Data, 4 Port Gigabit Ethernet Management, 1 AC power supply, 3DES/AES

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Thiết bị tường lửa Cisco ASA 5585-X chassis (SFP+) with SSP-20 and FirePOWER Services

Thiết bị tường lửa Cisco ASA 5585-X chassis (SFP+) with SSP-20 and FirePOWER Services

Cisco ASA 5585-X chassis (SFP+) with SSP-20 and FirePOWER Services Includes: 16 Port Gigabit Ethernet Data, 4 Port SFP+, 1 AC power supply, 3DES/AES

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết
Thiết bị tường lửa Cisco ASA 5585-X chassis with SSP-40 and FirePOWER Services

Thiết bị tường lửa Cisco ASA 5585-X chassis with SSP-40 and FirePOWER Services

Cisco ASA 5585-X chassis with SSP-40 and FirePOWER Services Includes: 12 Port Gigabit Ethernet Data, 8 Port SFP+, 1 AC power supply, 3DES/AES

Giá: Liên hệ
Xem chi tiết

Đối tác
  • Cisco
  • Fortinet
  • Juniper
  • UBIQUITI NETWORKS
  • Ruckus
  • UPS APC
  • Mikrotik
Thông tin www.ketnoimang.vn

Chủ sở hữu Website www.cisco.ketnoimang.vn thuộc về:

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kết Nối Mạng

Số chứng nhận ĐKKD: 0314815571

Ngày cấp:  03/01/2018, nơi cấp: Sở KH & ĐT TPHCM

Người đại diện: Văn Nhật Tân

Địa chỉ:  Số 18A Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 84.028.35125568  | Fax: 84.028.35125968

Email: sales@ketnoimang.vn
Bản đồ